Objednávání

Objednávky, obsahující katalogové číslo vybraných produktů a požadované množství, zasílejte na info@luvil.cz.

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vznik kupní smlouvy a z ní vzniklá vzájemná práva a povinnosti.

Prodávajícím je MUDr. Vilma Vaňurová, LUVIL, IČO 47057114, se sídlem Španielova 1299/80, 163 00, Praha 6, podnikatel zapsán v ÚMČ P17.

Kupujícím jste Vy, právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel.

Kupní smlouva je uzavřena přijetím objednávky v běžně používaném formátu nebo v těle zprávy na email info@luvil.cz. Vzhledem k množství nabízených produktů se prodávající řídí katalogovým číslem požadovaného produktu a není odpovědný za rozpor mezi katalogovým číslem a názvem produktu.

Prodávající není vázán cenou uvedenou v objednávce, pokud tato neodpovídá platnému ceníku nebo nebyla předem potvrzena prodávajícím.


Prodávající zboží dodává prostřednictvím pověřených osob nebo  poštovních či kurýrních služeb. Zboží je standardně dodáváno do 14 dnů od přijetí objednávky, avšak z logistických důvodů, např. pokud produkt je třeba vyrobit, došlo ke zdržení v mezinárodní dopravě, nebo pokud je pravděpodobné, že produkty budou během přepravy po delší dobu ve skladovacích prostorách dopravce (např. víkend), je zboží dodáváno do 3 týdnů od přijetí objednávky. Zboží je dodáváno v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem za ambientní teploty, nebo v izolačníh krabicích s ledovými vložkami.Doprava je vždy zdarma.


Spolu s objednanými produkty je doručena faktura obsahující celkovou cenu, splatnost a platební údaje. Pokud to kupující vyžaduje, může být faktura zaslána na jinou adresu či jiné osobě než kupujícímu.


Ceníky

Ceník produktů BioLegend ve formátu PDF 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUVIL
Španielova 1299/80
163 00    Praha 6
IČO 47057114
DIČ CZ5553050063            

Tel.   :  +420 732288886
Fax   :  +420 212240700 

info@luvil.cz