Objednávání

Objednávky, obsahující katalogové číslo vybraných produktů a požadované množství, zasílejte na info@luvil.cz.

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vznik kupní smlouvy a z ní vzniklá vzájemná práva a povinnosti.

Prodávajícím je MUDr. Vilma Vaňurová, LUVIL, IČO 47057114, se sídlem Španielova 1299/80, 163 00, Praha 6, podnikatel zapsán v ÚMČ P17.

Kupujícím jste Vy, právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel.

Kupní smlouva je uzavřena přijetím objednávky v běžně používaném formátu nebo v těle zprávy na email info@luvil.cz. Vzhledem k množství nabízených produktů se prodávající řídí katalogovým číslem požadovaného produktu a není odpovědný za rozpor mezi katalogovým číslem a názvem produktu.

Prodávající není vázán cenou uvedenou v objednávce, pokud tato nebyla předem potvrzena prodávajícím. Prodávající se řídí aktuálně platným interním ceníkem, v případě dotazu vždy poskytne informace o cenách požadovaných produktů předem. 


Prodávající zboží dodává prostřednictvím pověřených osob nebo  poštovních či kurýrních služeb. Zboží je standardně dodáváno do 14 dnů od přijetí objednávky, avšak z logistických důvodů, např. pokud produkt je třeba vyrobit, došlo ke zdržení v mezinárodní dopravě, nebo pokud je pravděpodobné, že produkty budou během přepravy po delší dobu ve skladovacích prostorách dopravce (např. víkend), je zboží dodáváno do 3 týdnů od přijetí objednávky. Zboží je dodáváno v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem za ambientní teploty, nebo v izolačníh krabicích s ledovými vložkami. Standardní cena dopravy je 968 Kč včetně DPH.


Spolu s objednanými produkty je doručena faktura obsahující celkovou cenu, splatnost a platební údaje. Pokud to kupující vyžaduje, může být faktura zaslána na jinou adresu či jiné osobě než kupujícímu.

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUVIL
Španielova 1299/80
163 00    Praha 6
IČO 47057114
DIČ CZ5553050063            

Tel.   :  +420 732288886
Fax   :  +420 212240700 

info@luvil.cz